• Kalendarium wydarzeń
 • Licznik Odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 65397
  Odwiedzin dzisiaj: 0

Lekcje muzealne

 

Oferta edukacyjna okolicznościowa
- Andrzejki w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

 

 

 

 

 

Zwyczaje świętowania tzw. Andrzejek rozpowszechnione są w całej Europie i w większości mają one związek z tradycyjnymi przesądami oraz wróżbami o tematyce matrymonialnej.
Do Polski zwyczaj ten „przywędrował” około XVI wieku. Szybko stał się popularny szczególnie w kręgach wiejskich. Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy badacze wskazują na starożytną Grecję. Wróżby Andrzejkowe przeznaczone były głównie dla dziewcząt (odpowiednikiem dla chłopców, były Katarzynki), choć od jakiegoś czasu przyjęło się, że w wieczór
29 listopada wróżą wszyscy).

 

Zapraszamy na zajęcia, podczas których przypomnimy tradycyjne obrzędy ludowe
i spróbujemy „odczytać przyszłość” . Wszystko to w formie zabawy, jednak z szacunkiem dla tradycji
i wierzeń przodków.

 

 

 

Termin: 26-30 listopada 2018 r.,
Początek: od godz. 8.30.,

 

Czas trwania: 60 min.,
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda,

 

Udział w zajęciach jest odpłatny i wynosi 2,00 zł od osoby,

 

Grupa uczestników: maksymalnie 25 osób,
Zapisy na zajęcia: do 20 listopada 2018 r.

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

 

Oferta ważna od 23 października 2018 r.

 

 

 

SPOTKANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

 

 

1.Moja pierwsza wizyta w muzeum.

 

Co to jest muzeum, zabytek, wystawa? Przedszkolaki dowiedzą się tego w ramach pierwszego z cyklu proponowanych przez nas spotkań dla najmłodszych. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.
Prowadzący: Alicja Czechowska '45 min.

 

 

 

2. Barwy miasta Bełchatowa.

 

Podczas zajęć uczestnicy poznają legendę o powstaniu Bełchatowa, barwy miasta oraz herb.
Lekcję kończą zajęcia plastyczne.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '45 min.

 

 

 

3. Mały archeolog. ***

 

Celem lekcji jest wprowadzenie dzieci w tajemniczy i ciekawy świat pracy archeologa. Dzieci wcielą się w rolę archeologów i przeprowadzą mini – wykopaliska. Zajęcia kończy wykonanie pracy plastycznej – kolorowanki.

 

Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda

 

 

 

4. W dawnym dworku.

 

Opowieść o mieszkańcach szlacheckiego dworku. Uczestnicy poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają kolorowankę przedstawiającą sceny dworskie.

 

Prowadzący: Alicja Czechowska '45 min.

 

 

 

5. Świat pełen barw.
Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady mieszania się i powstawania barw. Dowiedzą się jakie kolory są „zimne”, a jakie „ciepłe”, które kolory są podstawowe, a które uzupełniają się w kole barw. Lekcja połączona z pracami plastycznymi.
Prowadzący: Alicja Czechowska '45 min.

 

 

 

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWYCH KL. I – IV

 

Lekcje 1-5 z oferty dla przedszkolaków oraz:

 

 

 

1. Tradycyjne zabawki ludowe. ***

 

Zajęcia warsztatowe. Podczas zajęć uczestnicy wykonają zabawki wzorowane na ludowych. Powstaną „kurki dziobiące ziarno”i „gwizdawka” lub kulołapka. Stworzone przedmioty zabiorą do domu.

 

Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60-90 min.

 

 

 

2. Poznajemy tradycyjną sztukę zdobniczą.***

 

Zajęcia warsztatowe. Podczas lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi technikami zdobnictwa wnętrza ludowego, takimi jak malowanie ścian, sprzętów domowych itp. Druga część zajęć to warsztaty, podczas których powstaną wycinanki, malowane papierowe talerze oraz pająk – praca zespołowa.

 

Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60-90 min.

 3. Warsztaty tkackie.***

 

Uczestnicy poznają technikę ręcznego tkania poprzez naukę prostych splotów tkackich. Uczą się tkania splotem płóciennym, wykorzystując „wątki”i „osnowy” zrobione ze sznurka i gałkanków. Wykonane prace stają się własnością autorów.

 

Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60-90 min.

4.
„Mój mały zamek”.*** Warsztaty modelarskiego ABC, podczas których uczestnicy wykonają makiety zamku z uwięzioną w wieży królewną i dzielnym rycerzem na białym koniu, który odważnie ją oswobodzi
i obroni przed czarownicą lub smokiem, a to wszystko będzie w Waszych rękach!

 

Prowadzący: Rafał Jędrzejczak '60-90 min.

 

 

 

5. Poznajemy herby.

 

Podczas zajęć uczniowie poznają historię powstawania herbu jako znaku rozpoznawczo-bojowego, wyróżnika stanu rycerskiego, a następnie szlacheckiego. Dowiedzą się z jakich elementów powinien składać się prawidłowo ustalony herb i kto lub co może ów herb posiadać. Poznają przykłady herbów związanych
z Bełchatowem. Prezentacja multimedialna z pogadanką oraz chwila rozrywki na koniec – tworzenie własnego herbu.

 

Prowadzący: Cezary Bukowiec '45 min.

 

 

 

6. Skąd się wzięło nasze godło?

 

Orzeł towarzyszy dziejom państwa i narodu polskiego już od ponad ośmiu stuleci jako: godło herbowe książąt dzielnicowych i królów z rodu Piastów,

 

herb królów elekcyjnych, naczelny symbol Królestwa Polskiego i najważniejsze z godeł na czwórdzielnej tarczy herbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, herb państwowy II i III Rzeczypospolitej.
Celem lekcji jest omówienie symboliki orła oraz kształtowanie postawy szacunku wobec polskich symboli narodowych.
Prowadzący: Marcin Uss '45 min.

 


7. W szkole pradziadka. Prezentacja multimedialna obrazująca dawne zasady i normy szkolne – przedmioty, cenzurki, system nagród i kar, a także historię oświaty na terenie powiatu bełchatowskiego. Lekcję kończą wprawki kaligraficzne.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60 min.

8. Wolna i Niepodległa 1918. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak doszło do utraty niepodległosśi, jak i kiedy próbowano ją odzyskać oraz komu zawdzięczamy ponowna wolność. W czasie zajęć uczestnicy wykonają proste zadania.
Prowadzący: Rafał Jędrzejczak '45 min.

 

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWYCH KL. V– VIII

 

Lekcje 1-8 z oferty dla klas I-IV oraz:

 

 

 

1. Historia Bełchatowa na starych fotografiach.

 

Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia miasta ilustrowana archiwalnymi fotografiami.
Nie zabraknie zabaw związanych z historią Bełchatowa, np. układania puzzli czy krzyżówek.

 

Prowadzący: Cezary Bukowiec '45 min.

 

 

 

2. Zaginiony świat – o Żydach w Bełchatowie.

 

Są to zajęcia, podczas których przedstawiona zostanie historia i losy bełchatowskiej społeczności żydowskiej. Uczniowie zostaną również zapoznani z pojęciami związanymi z religią i kulturą żydowską.

 

Prowadzący: Cezary Bukowiec '60 min.

 

 

 

3. Spacerkiem po Bełchatowie. W trakcie pieszej wycieczki po Bełchatowie, uczestnicy zapoznają się
z wybranymi zagadnieniami z historii miasta, ilustrowanymi przykładami z bełchatowskiej architektury. Prowadzący: Marcin Uss '60 min.

 

4. Życie codzienne w szlacheckim dworku.

 

Opowieść o życiu w szlacheckim dworku. Uczniowie poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają plan „Dworku Olszewskich” i zamienią się w architekta wnętrz, tworząc projekt umeblowania poszczególnych sal.

 

Prowadzący: Cezary Bukowiec '45 min.

 

 

 

5. Historia Polski na przykładzie wybranych obrazów Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicami. Słynna, otoczona legendą bitwa stoczona 4 kwietnia 1794 roku, była pierwszym starciem oddziału Tadeusza Kościuszki z wojskami nieprzyjacielskimi. Jakie postacie historyczne utrwalił w swym dziele malarz? Dlaczego „nie ubrał Kościuszki w sukmanę”? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy zajęć.
Prowadzący: Marcin Uss '45 min.

 

6. Muzealni detektywi. *** Muzealna gra mająca na celu zapoznać uczestników zajęć ze stałą ekspozycją oraz historią mieszkańców dworu – siedziby muzeum. Uczestnicy gry pracują w zespołach rozwiązując różnorodne historyczne łamigłówki.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Lekcje 1-6 z oferty dla uczniów kl. IV - VII oraz:

 

 

 

 

 

1. Barwa i broń.*

 

Dlaczego mundur jest zielony i czy zawsze taki był? Co to jest i kiedy wymyślono moro? Jak zmieniało się wyposażenie i uzbrojenie żołnierza? To tylko nieliczne z wielu nurtujących pytań, na które uzyskają odpowiedzi uczestnicy zajęć.

 

Prowadzący: Rafał Jędrzejczak '45 min.

 

 

 

2. Bełchatów – miasto trzech religii.

 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami religii, których wyznawcy zamieszkiwali Bełchatów przed II wojną światową oraz z bełchatowskimi obiektami kultu religijnego.

 

Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ‘70 min.

 

 

 

 

 

* lekcje prowadzone również poza siedzibą muzeum

 

** maksymalna liczba uczestników podczas zajęć - 20 osób
*** zajęcia warsztatowe

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

 

1. W związku z realizacją różnorodnych działań Muzeum Regionalnego w Bełchatowie możemy przetwarzać Państwa dane.

 

2. Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie, z siedzibą ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów, zwane dalej Muzeum.

 

3. Z inspektorem ochrony danych w Muzeum można się skontaktować mailowo: mkconsulting@onet.eu.
Pełna treść kaluzuli na
www.muzeu.belchatow.pl

 

 

 

Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach informujących
o działaniach jednostki.

 

 

 

UWAGA!

 

 • Lekcje realizowane są od poniedziałku do piątku.

 • Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście
  w sekretariacie muzeum.
  Konieczność wystawienia faktury lub chęć płatności przelewem – prosimy zgłaszać
  w momencie ustalenia terminu lekcji.

 • Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.

 • 1. Lekcja muzealna prowadzona w muzeum - 2,00 zł od uczestnika.
  2. Lekcja muzealna prowadzona poza siedzibą muzeum - 2,50 zł od uczestnika + koszt dojazdu, liczony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002, Dz.U. nr 27, poz. 271, ost. zm.w Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462.
  3. Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej Muzeum dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego – 3,00 zł. Dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego – 6,00 zł.
  4. Specjalna opłata „Historia za grosze” – (z rabatem 50% od obowiązujących cen), przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny” za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.

 


Zapraszamy!

 

 

 

 

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2019
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce