• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 575133
    Odwiedzin dzisiaj: 175

„Ocalone, czy zapomniane?” Dzieje dworów Bełchatowa i okolic

  • Zdjęcie-dworki_plakat_www.jpg

 

„Ocalone, czy zapomniane?”

Dzieje dworów Bełchatowa i okolic

w fotografii Mariana Wójcika i malarstwie Mariusza Gosławskiego

 

O autorach:

Marian Wójcik urodził się 14 lipca 1934 roku w Zachorzowie (pow. opoczyński). Do Bełchatowa przybył zaraz po skończeniu Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie Mazowieckim, czyli w 1954 roku. Od tego czasu jego losy nierozerwalnie łączą się z naszym miastem. Tu rozpoczął wieloletnią przygodę z nauczycielstwem. Kształcił i wychowywał kilka pokoleń bełchatowian.W Szkole Podstawowej nr 2 w Bełchatowie pan Wójcik uczył swoich podopiecznych m.in. matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii czy historii. Bełchatowianin miał też wielkie zasługi dla rozwoju spółdzielczości uczniowskiej w mieści, prowadząc m.in. spółdzielnię "Plastuś". Swoje zawodowe pasje realizował do roku 1992. Od wielu lat Marian Wójcik jest też jednym z czołowych dokumentalistów i fotografów naszego miasta. Jego zdjęcia wielokrotnie można było oglądać w MCK, bibliotece czy muzeum. W 2018 r. Marian Wójcik został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa.

Mariusz Gosławski urodził się w 1980 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1995-2000 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli na kierunku wystawiennictwo. Szkołę ukończył obroną pracy dyplomowowej: "Opracowanie graficzne kart Tarota".
W latach 2001-2006 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. W 2007 roku w krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskał tytuł magistra teologii moralnej.
W Bełchatowie należał do Klubu Twórców kultury (1997-2007), Grupy Ars Poetica (2012) i Klubu Rękodzieła Artystycznego (2011-2012). Był założycielem i Przewodniczącym Klubu Kultury Japońskiej w Bełchatowie (2011-2013) Jest członkiem Ogólnopolskiej Grupy Art Angel  (od 2007). Należał do międzynarodowej grupy „Przestrzeń wyobraźni…” działającej przy Fundacji „Człowiek i Środowisko” w Łodzi – od 2013r. oraz prowadził Klub Plastyka (2012-2015). Od 2015r. jest członkiem honorowym Klubu Yakumo-goto. Jego działalność propagująca kulturę Japonii ma wielu sympatyków i zyskała uznanie m.in. Ambasady Japonii w Polsce.
Mariusz Gosławski mieszka i działa w Bełchatowie. Więcej o twórczości artysty można dowiedzieć się na jego blogu pod adresem http://mariuszgoslawski.blogspot.com/

 

Głównym tematem wystawy jest ukazanie dziejów budownictwa dworskiego na terenie powiatu bełchatowskiego. Prace prezentowane na ekspozycji przedstawiają zarówno dworki przywrócone do dawnej świetności, te będące w ruinie oraz takie, które zniknęły już z naszego krajobrazu. Oglądając fotografie wykonane na przestrzeni ostatnich 30 lat oraz akwarele, przedstawiające m. in. niestniejące już perełki naszej lokalnej architektury, warto podjąć refleksję nad przemijalnością dzieł rąk ludzkich, nawet tych najpiękniejszych i zastanowić się nad możliwościami ratowania tego, co jeszcze nam pozostało, a za kilka lat będzie już tylko wspomnieniem.

Krótki zarys historii budownictwa dworskiego w naszym regionie:

Dwory obronne
Początki budownictwa dworskiego na terenie obecnego powiatu bełchatowskiego sięgają XVI w. Pierwsze dwory, o których posiadamy pewne informacje powstały w Ruścu, Mikorzycach, Krześlowie, Lubcu, Pożdżenicach, Sromutce i Suchcicach. Dwory z tego okresu w większości lokowane były na kopcach ziemnych lub wyspach, otaczane  nawodnionymi fosami lub wałami obronnymi. W Krześlowie (gm. Zelów) i Lubcu (gm. Szczerców) obecnie na reliktach tych XVI-wiecznych założeń (nie wiadomo dokładnie, kiedy powstał dwór w Krześlowie, ale regularna konstrukcja nasypu sugeruje metrykę nowożytną) stoją dwory wybudowane w XIX w.

Późnobarokowy dwór w Bełchatowie
Na początku XVIII w. właściciele Bełchatowa – Rychłowscy – postanowili wznieść murowany dwór. Początkowo było to założenie parterowe. Kolejni właściciele – Kaczkowscy, przebudowywali go dwukrotnie w XIX w. Powstało wówczas piętro oraz przybudówki od południa i północy.

Dwory klasycystyczne
Na przełomie XVIII i XIX w. Władysław Bykowski wzniósł murowany dwór w Głupicach (gm. Drużbice). XIX-wieczną metrykę mają także dwory w Krześlowie (gm. Zelów), Dobrzelowie (gm. Bełchatów), Lubcu (gm. Szczerców) i w Bukowiu (gm. Drużbice).

Dwory z pierwszej połowy XX wieku
Do najmłodszych dworów znajdujących się na terenie powiatu bełchatowskiego zaliczmy między innymi dwory w Domiechowicach (gm. M. Bełchatów), Klukach, Słupi (gm. Kluki) oraz niewielki dworek w Strzyżewicach (gm. Kluki).

Opisane dwory nie wyczerpują listy tego typu założeń wybudowanych na terenie powiatu bełchatowskiego. Jednak, mimo dość dużej ich liczby, niewiele dotrwało do dziś. Winę za to ponosi przede wszystkim brak prawidłowej opieki nad tymi obiektami. Niektóre z nich są już w tak fatalnym stanie, że niebawem będziemy je mogli oglądać już tylko na fotografiach.

Miejsce: Duża Galeria, I piętro

Termin: 28 czerwca - 16 sierpnia 2020 r

 

 

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce