• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 575136
    Odwiedzin dzisiaj: 178

NOWA OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE
                    Oferta ważna od 04.06.2024 r.

 

SPOTKANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 1. Moja pierwsza wizyta w muzeum.
Co to jest muzeum, zabytek, wystawa? Przedszkolaki dowiedzą się tego w ramach pierwszego z cyklu proponowanych przez nas spotkań dla najmłodszych. Zwiedzanie stałej wystawy „Wnętrza dworskie z przełomu XIX i Xx wieku”. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda, Marcin Uss, Ida Sidorczuk                           '45 min.
 
2. Archeologiczna zabawa w piaskownicy.
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się na czym polega praca archeologa, poprzez wyszukiwanie zasypanych „zabytków” w kuwetach/piaskownicy, a następnie odrysowywanie ich na kartkach papieru. W programie krótki film o archeologii. W przypadku młodszych dzieci zamiast odrysowywania zabytków - kolorowanie tematycznych kolorowanek.
Prowadzący: Ida Sidorczuk                                     '60 min.

3. Malarstwo jaskiniowe, sztuka naskalna.
Krótka prezentacja przedstawiająca różne malowidła naskalne. Na zakończenie zajęć – tworzenie własnych malowideł.
Prowadzący: Ida Sidorczuk                                     '60 min.

 

 
LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I – IV
Lekcje 1-3 z oferty dla przedszkolaków oraz:

 

1. Szczęśliwy dom, gdzie pająki są. W                                        
Podczas lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi technikami zdobnictwa wnętrza ludowego, takimi jak malowanie ścian, sprzętów domowych itp. Druga część zajęć to warsztaty, podczas których powstaną wycinanki, malowane papierowe talerze oraz pająk – praca zespołowa.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                             '60-90 min.

 
3. Poznajemy herby.
Podczas zajęć uczniowie poznają historię powstawania herbu jako znaku rozpoznawczo-bojowego, wyróżnika stanu rycerskiego, a następnie szlacheckiego. Dowiedzą się z jakich elementów powinien składać się prawidłowo ustalony herb i kto lub co może ów herb posiadać. Poznają przykłady herbów związanych z Bełchatowem. Prezentacja multimedialna z pogadanką oraz chwila rozrywki na koniec – tworzenie własnego herbu.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                             '45 min.


4. Teczka i obsadka, czyli w szkole pradziadka.
Dzisiejsza klasa, kreda czy współczesny plan lekcji wyglądają zupełnie inaczej, niż te sprzed kilkudziesięciu lat. Jak zmieniła się szkoła na przestrzeni lat? Odpowiedź na to pytanie poznacie podczas zajęć, a pomoże w tym prezentacja multimedialna i eksponaty muzealne.
Na zakończenie - wprawki kaligraficzne.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                             '60 min.

 
5. Skąd się wzięło nasze godło?
Orzeł towarzyszy dziejom państwa i narodu polskiego już od ponad ośmiu stuleci jako: godło herbowe książąt dzielnicowych i królów z rodu Piastów, herb królów elekcyjnych, naczelny symbol Królestwa Polskiego i najważniejsze z godeł na czwórdzielnej tarczy herbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, herb państwowy II i III Rzeczypospolitej. Celem lekcji jest omówienie symboliki orła  oraz  kształtowanie postawy szacunku wobec polskich symboli narodowych.
Prowadzący: Marcin Uss                                        '45 min.
 
 
6. Legendy o Bełchatowie.
Skąd się wzięła nazwa „Bełchatów”? Dlaczego w herbie miasta jest Adam i Ewa? Jakie barwy ma miejska flaga? Odpowiedzi poznacie dzięki prezentacji multimedialnej oraz rozwiązując proste zadania - łamigłówki i wykonując prace plastyczne.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                             ‘45 min.


 LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. V– VIII
Lekcje 1-6 z oferty dla klas I-IV oraz:


1. Ewolucja pisma.
Prezentacja przedstawiająca historię pisma od pisma klinowego do emotikonów. Możliwość wymyślenia własnego pisma i zapisanie swojego imienia.
Prowadzący:Ida Sidorczuk                                     ‘60 min.

2. Puzzle ceramiczne. W
Zajęcia warsztatowe. Zabawa w konserwatora naczyń glinianych. Podjęcie próby sklejenia potłuczonych doniczek glinianych.
Prowadzący: Ida Sidorczuk                                     ‘60 min.

3. Historia Bełchatowa na starych fotografiach.
 Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia naszego miasta ilustrowana archiwalnymi fotografiami.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda, Ida Sidorczuk                      '60 min.

 4. Zaginiony świat – o Żydach w Bełchatowie.
Są to zajęcia, podczas których przedstawiona zostanie historia i losy bełchatowskiej społeczności żydowskiej. Uczniowie zostaną również zapoznani z pojęciami związanymi z religią i kulturą żydowską.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                             '60 min.

 5. Spacerkiem po Bełchatowie.
W trakcie pieszej wycieczki po Bełchatowie, uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z historii miasta, ilustrowanymi przykładami z bełchatowskiej architektury.
Prowadzący: Marcin Uss '60 min.

 6. Muzealni detektywi. * W
Muzealna gra mająca na celu zapoznać uczestników zajęć ze stałą ekspozycją oraz historią mieszkańców dworu – siedziby muzeum. Uczestnicy gry pracują
w zespołach rozwiązując różnorodne historyczne łamigłówki.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60 min. 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Lekcje 1-6 z oferty dla klas IV - VIII oraz:
 

 1. Bełchatów – miasto trzech religii.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami religii, których wyznawcy zamieszkiwali Bełchatów przed II wojną światową oraz z bełchatowskimi obiektami kultu religijnego.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                             ‘70 min.

 

 
W  - zajęcia warsztatowe

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:
 1. W związku z realizacją różnorodnych działań Muzeum Regionalnego w Bełchatowie możemy przetwarzać Państwa dane.
2. Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest Muzeum Regionalne
w Bełchatowie, z siedzibą ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów, zwane dalej Muzeum.
3. Z inspektorem ochrony danych w Muzeum można się skontaktować mailowo: mkconsulting@onet.eu. Pełna treść klauzuli na www.muzeum.belchatow.pl.

Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach informujących o działaniach jednostki.

 UWAGA!

    • Lekcje realizowane są od wtorku do piątku.  

    • Koszt lekcji zwykłej – 5,00 zł/osoba, koszt warsztatów – 8,00 zł/osoba.
      
    • Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście w sekretariacie muzeum.                                         

    • Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej Muzeum - dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego - 8,00 zł; dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego - 10,00 zł.  
      
    • Konieczność wystawienia faktury lub chęć płatności przelewem – prosimy zgłaszać w momencie ustalenia terminu lekcji.
      
    • Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.
      
    • Specjalna opłata „Historia za grosze”, przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny” za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce