• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 557392
    Odwiedzin dzisiaj: 167

Pracownia naukowa

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
z dnia 21 listopada 2017 r.

dot: udostępnienie Pracowni naukowej i wprowadzenie regulaminu pracowni naukowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Z dniem 1 grudnia 2017 r. zostaje udostępniona dla pracowników muzeum Pracownia naukowa.

Sposób korzystania ze zbiorów pracowni został określony w regulaminie pracowni naukowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Traci moc zarządzenie Nr 22/2017 dotyczące godzin korzystania z pracowni.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce