• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 154941
    Odwiedzin dzisiaj: 73

Archeologia

W dziale archeologicznym Muzeum Regionalnego w Bełchatowie gromadzone są zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych z obszaru powiatu bełchatowskiego i terenów przyległych.
Większość cennych artefaktów, znajdujących się obecnie w bełchatowskim muzeum, jest własnością Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Do najistotniejszych pod względem dydaktycznym zabytków należą m.in.: cios mamuta z terenu odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, nieliczne okazy toporów kamiennych z epoki kamienia, urny i naczynia ceramiczne z cmentarzyska kultury łużyckiej ze stanowiska Czapliniec w Bełchatowie (późna epoka brązu/wczesna epoka żelaza), naczynia i przedmioty metalowe reprezentujące kulturę przeworską (okres rzymski) z Piasków i Złotej oraz naczynia z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Chabielicach.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce