• Kalendarium wydarzeń
 • Licznik Odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 557407
  Odwiedzin dzisiaj: 182

Archeologia

 • Zdjęcie-dsc_2834.jpg

W dziale archeologicznym Muzeum Regionalnego w Bełchatowie gromadzone są zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych z obszaru powiatu bełchatowskiego i terenów przyległych.
Większość cennych artefaktów, znajdujących się obecnie w bełchatowskim muzeum, jest własnością Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Do najistotniejszych pod względem dydaktycznym zabytków należą m.in.: cios mamuta z terenu odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, nieliczne okazy toporów kamiennych z epoki kamienia, urny i naczynia ceramiczne z cmentarzyska kultury łużyckiej ze stanowiska Czapliniec w Bełchatowie (późna epoka brązu/wczesna epoka żelaza), naczynia i przedmioty metalowe reprezentujące kulturę przeworską (okres rzymski) z Piasków i Złotej oraz naczynia z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Chabielicach.

 • Zdjęcie-dsc_2834.jpg
 • Zdjęcie-dsc_2828_1.jpg
 • Zdjęcie-dsc_2830.jpg
 • Zdjęcie-dsc_2831.jpg
 • Zdjęcie-dsc_2835.jpg
MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce