• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 265375
    Odwiedzin dzisiaj: 76

Regulamin zwiedzania

  • Zdjęcie-wejscie_do_saloniku.jpg

Zarządzenie nr 12/2020
Dyrektora Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie
z dnia 14.05.2020 r.

w sprawie wprowadzenia nowych zasad zwiedzania w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
W celu przeciwdziałania transmisji wirusa SARS-COV-2 wśród zwiedzających i pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 197), § 7, ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady ministrów
z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792)
w zw. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), zarządzam,
co następuje:

§ 1

Mając na względzie:
- wprowadzony przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii;
- przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród zwiedzających
i pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie;
- wytycznych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających na obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19
Od dnia 16 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się nowe zasady zwiedzania Muzeum Regionalnego w Bełchatowie w celu przeciwdziałania transmisji wirusa SARS-COV-2 wśród zwiedzających i pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

§ 2

1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających:
1.1. w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00;
1.2. poniedziałek – dzień pracy wewnętrznej;
1.3. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających w każdą niedziele w godzinach 12.00 - 16.00. (obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.)

2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach rodzinnych.
 
3. Jednocześnie w Muzeum mogą przebywać 23 osoby zwiedzające na I piętrze oraz 20 osób zwiedzających na parterze – ilość osób dostosowana do metraży poszczególnych sal).
W przypadku zwiedzania rodzinnego poszczególne sale będą do dyspozycji jednej rodziny.
4. Obowiązuje nakaz zachowania minimum 2 m odstępu między pracownikami
a zwiedzającymi oraz pomiędzy zwiedzającymi nie tworzącymi grupy rodzinnej.

5. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania przez zwiedzających Muzeum ust i nosa,
a pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w przyłbice ochronne
 i rękawiczki jednorazowe.

6. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym dostępnym przy wejściu głównym, wejściach bocznych i holu na piętrze.

7. Podstawą wejścia na teren Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Muzeum lub na ekspozycję PGE GIGANTY MOCY (na podstawie ważnego wspólnego biletu wstępu do obu placówek – wspólny bilet obowiązuje do dnia 31 maja 2020 r.) albo też zaproszenia.
 
8. Zwiedzający jednocześnie wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Muzeum wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach i wideo, wyłącznie poprzez ich publiczne prezentowanie w ramach ekspozycji oraz działaniach promocyjnych Muzeum.

9. Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do muzeum:
- Bilet normalny – 6,00 zł
- Bilet ulgowy – 4,00 zł (przysługuje uczniom i studentom, a także emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji oraz osobom ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji lub stosownego orzeczenia)
- Bilet „Historia za grosze" – 1,00 zł (przysługuje za okazaniem „Bełchatowskiej Karty Rodziny" oraz dokumentu tożsamości).
- Bilet za 1,00 zł - dla Posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej przez Związek Dużych Rodzin „TRZY PLUS”.

10. Zwiedzanie z przewodnikiem:
W dni powszednie (od wtorku do piątku w godzinach pracy muzeum) – 25,00 zł
W niedziele i święta – 50,00 zł
Prosimy o zamawianie usługi przewodnickiej po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

11. Wstęp bezpłatny do muzeum (przysługuje dzieciom do lat trzech; pracownikom muzeów – na podstawie ważnej legitymacji; członkom władzy wykonawczej i uchwałodawczej powiatu bełchatowskiego i miasta Bełchatowa; honorowym obywatelom miasta Bełchatowa; członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa; nauczycielom sprawującym opiekę nad grupami młodzieży szkolnej (1 opiekun na każde 15 osób); osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury"; studentom Uniwersytetu Pierwszego Wieku za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 
12. W każdą niedzielę wstęp do muzeum jest nieodpłatny.

 13. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia z uwagi na konieczność wykonania dezynfekcji.

 14. Zwiedzający Muzeum zobowiązani są do pozostawienia w szatni: płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

15. Zabrania się zwiedzającym wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych
do zwiedzania.

16. Zabrania się dotykania eksponatów znajdujących się na salach ekspozycyjnych. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów z użyciem lampy błyskowej.
 
17. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów, napojów alkoholowych, palić wyrobów tytoniowych, a także wszelkich innych używek.
 
18. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum, za wyjątkiem psa przewodnika.
 
19. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 
20. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
 
21. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum w dni powszednie,
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.


 
 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2022
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce