• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 136378
    Odwiedzin dzisiaj: 40

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE
 
 
1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni powszednie oraz w niedziele i święta.
W dniach otwarcia muzeum jest udostępniane zwiedzającym w następujących godzinach:

Poniedziałek - 10.00 - 13.00
Wtorek, Środa, Piątek - 10.00 - 16.00
Czwartek - 10.00 - 18.00
Sobota - muzeum nieczynne (możliwość zwiedzania grupowego po wcześniejszym uzgodnieniu),
Niedziela - godz. 11.00 - 17.00.
 
2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 
3. Podstawą wejścia na teren muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu do muzeum lub na ekspozycję PGE GIGANTY MOCY (na podstawie ważnego wspólnego biletu wstępu do obu placówek) albo też zaproszenia.
 
4. Zwiedzający jednocześnie wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Muzeum wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach i wideo, wyłącznie poprzez ich publiczne prezentowanie
w ramach ekspozycji oraz działaniach promocyjnych Muzeum.
 
5. Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do muzeum:
 
Bilet normalny – 4,00 zł
Bilet ulgowy – 2,00 zł (przysługuje uczniom i studentom, a także emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji oraz osobom ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji lub stosownego orzeczenia)
Bilet „Historia za grosze" – 1,00 zł (przysługuje za okazaniem „Bełchatowskiej Karty Rodziny" oraz dokumentu tożsamości).
 
6. Zwiedzanie z przewodnikiem:
W dni powszednie (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy muzeum) – 25,00 zł
W soboty, niedziele i święta – 50,00 zł
Prosimy o zamawianie usługi przewodnickiej po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 
7. Wstęp bezpłatny do muzeum (przysługuje dzieciom do lat trzech; pracownikom muzeów – na podstawie ważnej legitymacji; członkom władzy wykonawczej i uchwałodawczej powiatu bełchatowskiego i miasta Bełchatowa; honorowym obywatelom miasta Bełchatowa; członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa; nauczycielom sprawującym opiekę nad grupami młodzieży szkolnej (1 opiekun na każde 15 osób); osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury"; studentom Uniwersytetu Pierwszego Wieku za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 
W każdą niedzielę wstęp do muzeum jest nieodpłatny.
 
8. Ostatnie wejście na teren muzeum możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem muzeum.
 
9. Zwiedzający muzeum zobowiązani są do pozostawienia w szatni: płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych. Za rzeczy pozostawione na terenie muzeum dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
 
10. Zabrania się zwiedzającym wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
 
11. Zabrania się dotykania eksponatów znajdujących się na salach ekspozycyjnych. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów z użyciem lampy błyskowej.
 
12. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów, napojów alkoholowych, palić wyrobów tytoniowych, a także wszelkich innych używek.
 
13. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do muzeum, za wyjątkiem psa przewodnika.
 
14. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 
15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi muzeum.
 
16. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor muzeum w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce