• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 401609
    Odwiedzin dzisiaj: 28

Regulamin zwiedzania

  • Zdjęcie-wejscie_do_saloniku.jpg

Zarządzenie nr 5/2022
Dyrektora Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie
z dnia 25 marca 2022 r.

dot.: aktualizacja cennika, wprowadzeni zmian w wysokości cen biletów wstępu do muzeum, opłat za lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe.


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1996 o muzeach (Dz.U. z 1997 r., nr 5 poz.24)  i na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 tekst jednolity z późn. zmianami, statutu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie § 16 pkt.5-6.
Zarządza się co następuje.
Zmianie ulegają następujące pozycje:

Bilet normalny - 8,00 zł,

Bilet ulgowy - 4,00 zł.

Lekcje edukacyjne:

- lekcja zwykła - 4,00 zł/osoba,

Pozostałe produkty przedstawione w cenniku nie ulegają zmianom.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zarządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

 

 

 

1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni powszednie i niedziele.

 

W dniach otwarcia muzeum jest udostępniane zwiedzającym w następujących godzinach:

poniedziałek – dzień pracy wewnętrznej, nieczynne,
wtorek – piątek 10.00 -16.00,
sobota - nieczynne,
niedziela – 12.00 -16.00.

 

2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 25 osób.

 


3. Podstawą wejścia na teren muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu do muzeum lub zaproszenia.

 

4. Zwiedzający jednocześnie wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Muzeum wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach i wideo wyłącznie poprzez ich publiczne prezentowanie w ramach ekspozycji oraz działaniach promocyjnych Muzeum.

 


5. Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do muzeum:

 

Bilet normalny – 8,00 zł.

 

Bilet ulgowy – 4,00 zł (przysługuje uczniom i studentom, a także emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji oraz osobom ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności za okazaniem legitymacji lub stosownego orzeczenia).

 

Bilet „Historia za grosze” – 1,00 zł (przysługuje za okazaniem „Bełchatowskiej Karty Rodziny” oraz dokumentu tożsamości)

 

 

 

6. Zwiedzanie z przewodnikiem:

 

- w dni powszednie (od wtorku do piątku w godzinach pracy muzeum) – 25,00 zł,

 

- w soboty, niedziele i święta – 50,00 zł.

 

Prosimy o zamawianie usługi przewodnickiej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 7. Wstęp bezpłatny do muzeum (przysługuje dzieciom do lat trzech; pracownikom muzeów – na podstawie ważnej legitymacji; członkom władzy wykonawczej i uchwałodawczej powiatu bełchatowskiego; honorowym obywatelom miasta Bełchatowa; członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa; nauczycielom sprawującym opiekę nad grupami młodzieży szkolnej
(1 opiekun na każde 15 osób); osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, studentom Uniwersytetu Pierwszego Wieku za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

 

W każdą niedzielę wstęp do muzeum jest nieodpłatny.

 
8. Ostatnie wejście na teren muzeum możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem muzeum.

9. Zwiedzający muzeum zobowiązani są do pozostawienia w szatni: płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych, męskich nakryć głowy. Za rzeczy pozostawione na terenie muzeum dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Zabrania się zwiedzającym wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.

11. Zabrania się dotykania eksponatów znajdujących się na salach ekspozycyjnych. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów z użyciem lampy błyskowej.

 12. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów, napojów alkoholowych, palić wyrobów tytoniowych, a także wszelkich innych używek.

13. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do muzeum, za wyjątkiem psa przewodnika.

14. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi muzeum.

 16. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor muzeum w dni powszednie,
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.

 

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2022
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce