• Kalendarium wydarzeń
 • Licznik Odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 154931
  Odwiedzin dzisiaj: 63

Dział Merytoryczno Oświatowy

W skład Działu Merytoryczno-Światowego wchodzą pracownie: historii sztuki i numizmatyki, etnografii, historii/regionaliów, militariów, archeologii, naukowa z czytelnią, plastyczna i dokumentalistyki.

(Schemat Organizacyjny Muzeum zgodny z Zarządzeniem nr 18/2018 r. Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie z dn. 27.06.2018 r.)

Pracownicy Działu Merytoryczno-Oświatowego są odpowiedzialni za: gromadzenie, katalogowanie zbiorów muzealnych, nadzór i dbanie o eksponaty. Prowadzenie prac naukowo-badawczych, przeprowadzanie kwerend ze starszymi mieszkańcami miasta 
i powiatu bełchatowskiego. Organizacja wystaw, prowadzenie lekcji muzealnych. Opracowania i publikowanie katalogów, publikacji oraz badań naukowych. Realizację zadań statutowych, promowanie działalności Muzeum. za: gromadzenie i opiekę nad zbiorami pracowni naukowej, promowanie muzeum na zewnątrz, współpracę ze szkołami prowadzenie lekcji muzealnych oraz dokumentowanie wydarzeń muzealnych.

 

 

 

 • Sztuka

  Dział sztuki Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

  Opiekun: Marcin Uss

 • Numizmatyka

  Dział numizmatyki Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

  Opiekun: Marcin Uss

 • Etnografia

  Dział etnograficzny Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

  Opiekun: Magdalena Marciniak-Darda

 • Regionalia

  Muzealia związane z historią regionu bełchatowskiego

  Opiekun: Cezary Bukowiec

 • Militaria

  Dział militariów Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

  Opiekun: Marcin Uss

 • Archeologia

  Dział archeologiczny Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

  Opiekun: Anetta Jedynak-Stępnik

 • Pracownia Naukowa

  Pracownia Naukowa Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

  Opiekun: Anetta Jedynak-Stępnik

 • Pracownia Plastyczna

  Pracownia Plastyczna Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

  Opiekun: Krystyna Członka

 • Technika i Nauka

  Dział Technika i Nauka obejmuje zbiór niemuzealiów technicznych.

   

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce